Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Güncelleme Tarihi: 26 October 2018

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)


Duyuru:

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Olarak;

02/02/2015 tarih ve 29255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 28. maddesine göre  Elektronik Belge Yönetim Sistemleri (EBYS) kapsamında güvenli elektronik imza ile imzalanmış resmi yazıların kurumlar arasında elektronik ortamda gönderilmesi imkanı sağlanmış olup, Kurumumuz resmi yazışmalarda EBYS kullanmaktadır.

Yayımlanan yönetmeliğin 28. maddesinin 8. fıkrasında "Güvenli elektronik imzalı belgelerin gönderilmesi ve alınması işlemlerinin ilgili mevzuatla  yetki verilmiş üçüncü bir taraf aracılığıyla kayıt altına alınarak yapılması esastır." hükmüne istinaden üçüncü taraf olarak kayıtlı elektronik posta (KEP) sisteminin kullanılacağı açıklanmıştır. Müdürlüğümüz resmi yazışmalarda EBYS kullanmakta olup, " erzurumism@hs01.kep.tr  " adresi üzerinden evrak kabulüne başlamıştır.

KEP Adresleri

Erzurum Aile ve Sosyal İl Müdürlüğüerzurum.aspb@hs01.kep.tr
Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüatauni@hs01.kep.tr
Erzurum Büyük Şehir Belediyesierzurumbuyuksehirbelediyesi@hs01.kep.tr
Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüerzurumcevrevesehircilik@hs01.kep.tr
Erzurum Et Kombinası Müdürlüğüeskerzurum@hs01.kep.tr
Erzurum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüerzurum@gthb.hs01.kep.tr
Erzurum Karayolları 12. Bölge Müdürlüğükgm12bolge@hs01.kep.tr
Erzurum Kredi Yurtlar Kurumukykerzurum@hs01.kep.tr
Erzurum Orman Bölge Müdürlüğüerzurumobm@ogm.hs01.kep.tr
Erzurum Palandöken Belediyesipalandokenbelediyesi@hs01.Kep.tr
Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü (GTHB) erzurum.vke@gthb.hs01.kep.tr
Erzurum Yakutiye Belediyesiyakutiyebelediyesi@hs01.kep.tr
Gelir İdaresi Başkanlığıgib@hs01.kep.tr


Paylaş