Birinci Basamakta Yapılmak istenen Araştırma İzin Talepleri Güncelleme Tarihi: 02 November 2018

Birinci Basamakta Yapılmak istenen Araştırma İzin Talepleri


  ERZURUM BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ ALANINDA YAPILMAK İSTENEN ARAŞTIRMALAR İÇİN BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER

SAYI

BELGELER

AÇIKLAMA

1

DİLEKÇE

Araştırmanın tam adını içeren izin dilekçesi (ıslak imzalı)

2

BAŞVURU FORMU

Araştırıcılar tarafından doldurularak imzalanmalıdır

3

ETİK KURUL ONAY BELGESİ

Etik kurul onayı verme yetkisine haiz bir kuruldan alınmış onay belgesinin aslı veya aslı gibidir onaylı sureti

4

ÖZGEÇMİŞLER

Sayfaları toplam sayfa sayısı üzerinden numaralandırılmış, adı ve soyadı ile unvanı el yazısı ile yazılmış, tarihli ve yaş imzalı olmalıdır.

 

5

AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU ÖRNEĞİ

Kurallara uygun, dili tıbbi kelimelerden arındırılmış, katılımcılar tarafından anlaşılır olmalıdır.

6

ANKET/ÖLÇEK

Anketin ve Ölçeğin geçerliliği/ güvenilirliği ile ilgili olarak, anket hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar belirtilmelidir. Ayrıca, her sayfasında sorumlu araştırmacının yaş imzası olan bir örneği başvuru formuna eklenmelidir.

 

7

İZİNLER

Çalışmanın yapılacağı sağlık tesisinden ve/veya ilgili kliniğinden uygun görüldüğüne dair belge.

8

DİĞER İZİNLER

Araştırmanın konusuna göre Bakanlık izinleri

 

9

CD

Tüm belgeler CD’ye kopyalanmış olarak ayrıca sunulmalı

   Başvuru belgeleri şahsen ya da posta aracılığıyla İl Sağlık Müdürlüğü “ Sağlık Hizmetleri Alanında Yapılacak Olan Araştırmaları Değerlendirme Komisyonu” na yapılmalıdır. Başvurunuzu Aile Hekimliği Birimi’ ni arayarak (234 39 25-1131) takip edebilirsiniz. Başvuru Formu İçin Tıklayınız
Paylaş